24.03.2017 preklad

Ako na preklady – Joomla

Iné jazykové mutácie, multijazyčný web, preložená stránka, iné jazykové verzie, preklad…

Mnohí užívatelia systému Joomla sa márne snažia preložiť svoju stránku. Chcete mať na stránke ikony jazykov? Ste správne, pripravili sme si pre Vás veľmi jednoduchý návod ako to docieliť. Prvým krokom sa prihlásime do správy stránky, kde chcete prepínanie jazykov aktivovať.

Klasickou inštaláciou cez správcu jazykových rozšírení si musíte inštalovať jazykové balíčky. Napríklad máte stiahnutú originál anglickú verziu Joomly a chcete pridať slovenčinu. Novšie Joomly majú možnosť stiahnuť si balík priamo zo servera, vždy je ale možnosť si stiahnuť z internetu. Slovenčina bude práve jazyk, ktorý si skúsime aj my pridať v našom teste.

Prejdeme na správu jazykov a aktivujeme si novo inštalovaný jazyk. Zapneme si preklad v správe a na frontende – na stránke. Tretia možnosť je OBSAH – Content.

V ďalšom kroku si prejdite do správy článkov / kategórií a vytvorte si tri kategórie, pre ľahké orientovanie – hlavná kategória, kategória slovenčina a kategória angličtina.

Prejdite do správy článkov a vytvorte si článok, ktorému v nastavení priradíte jazyk slovenčina a samozrejme mu prideľte kategóriu slovenčina. Rovnaký článok si vytvorte pre angličtinu, teda článok napíšte po anglicky a pridelte mu jazyk angličtina, kategória angličtina.

Po tomto kroku budete mať dva identické články s rôznymi jazykmi.

Posledný krok je správa menu. Vytvorte si tri druhy jedinečných menu. Jedno s názvom hlavné, jedno slovenčina a jedno angličtina. Do prvého menu pridajte hlavnú položku, ktorá bude označená hviezdičkou a tej priradte jazyk – všetky. Defaultná položka musí mať priradené v položke jazyk VŠETKY, inak sa nezobrazia ikony štátov.

Všetko máme nastavené, ostáva nám publikovanie jazykových pluginov a zapnutie modulu.

Prejdeme teda do správy zásuvných modulov a publikujeme si dva pluginy, ktoré obsluhujú preklad – netreba prestavovať zatiaľ nič:

1 – Systém – Filtrovanie jazykov
2 – Systém – Kód jazyka

Ako úplne posledný krok je publikovanie modulu pre prepínanie jazykových verzií – languageswitcherload

Po publikovaní by ste mali mať k dispozícii dve ikony štátov – anglickú a slovenskú a po kliknutí samozrejme prepínajú aj príslušné články.

Kľúčové slová:

Pridaj komentár